Alternativ til dbu fodboldskole

Alternativ til DBU fodboldskole

Pulsskolen har på mange områder flere ligheder med DBU fodboldskole. Vi vil i det følgende beskrive vores tanker i forhold til DBU's fodboldskole, der igennem mange år har inspireret børn til at spille fodbold.

Træner på DBU fodboldskole

Vi starter i 1994, hvor Kurt Curth, deltog som træner på DBU fodboldskole, sammen med hans tre sønner, hvoraf jeg var den ene. Mine brødre og jeg spillede altid fodbold - både i skolen, i fritiden og i klub. Vi spillede så meget fodbold, at græsset på vores lokale bane "fælleren" var slidt helt af, så det reelt kun var en hård jordbane, der var tilbage. Derfor var det også umiddelbart oplagt, at vi skulle på fodboldskole i løbet af sommeren.

Men undervejs i ugen begyndte min far at reflektere over ugen og vores udbytte heraf. Gav det mening at bruge en uge på DBU fodboldskole, når vi alligevel altid spillede fodbold? Var træningen godt nok tilpasset børn, der kom med meget forskellige niveauer? Og gav det i virkeligheden mere mening, at præsentere os for et bredere idrætsbillede?

Med inspiration fra handicapidrætten

Allerede kort tid efter ugen var overstået, kom ideen til alternativet. En idrætsuge, hvor deltagere skulle præsenteres for et varieret og tilpasset idrætsprogram. Ugen skulle bygges på ideen om tilpasset idræt og bevægelse (TIB), som udspringer af Kurts baggrund indenfor handicapidrætten, hvor man er eksperter i at tilpasse aktiviteterne til deltagernes forskellige forudsætninger. Et element, der altid har været en af Pulsskolens vigtigste fundamenter.

Pulsskolen, blev hermed dannet (dengang under navnet "Idrætsskolen"), og sammen med Kurts kollegaer fra handicapidrætsområdet startede den første Pulsskole i Hillerød.

Alternativ til dbu fodboldskole

Det brede idrætsbillede i fokus

Pulsskolen er siden vokset, men den brede idrætstænkning med et varieret udvalg af sportsgrene, der tilpasses i forhold til niveau, har altid været i centrum.

Og man bør derfor også spørge, hvorfor et bredt idrætsbillede er vigtigt og efterstræbelsesværdigt? Hvorfor skal de ikke kun spille fodbold, håndbold, svømme e.lign?

Svaret er i virkeligheden meget simpelt. Uanset hvad man ønsker at opnå, er det vigtigt at kunne bruge sin krop varieret. Det gælder bl.a. til læring, hvilket vi uddyber i denne artikel: "Læring styrkes gennem alsidighed".

Alsidighed og variation er vigtigt for både eliten og bredde. De bedste eliteudøvere er fx typisk gode i flere discipliner inden specialiseringsfasen indtræder. Tag Zlatan Ibrahimovic som et eksempel på en udøver, der foruden fodbold er dygtig indenfor kampsport.

Og i forhold til breddeudøveren er det vigtigt at tænke variation ind for at fastholde interessen for bevægelse. For det kræver en helt særlig mentalitet, hvis man konstant skal udføre den samme gentagelse. Derfor er det vigtigt at tænke motion og bevægelse bredere, hvis vi ønsker at fastholde de unge i en aktiv livsstil.

De unge mister lysten til sport og motion

Det er et stort problem, at unge mennesker gradvist mister interessen for sport og motion. Idrættens Analyseinstitut har fx set nærmere på de unges sports og motionsvaner i 2016. Deres resultater viste, at den andel, der dyrkede sport og motion faldt fra 86 % blandt de 10-12 årige til 56 % blandt de 20-24 årige. Det største fald ses hos pigerne, hvor 87 % af de 10-12 årige dyrkede sport og motion, mens blot 48 % af de 20-24 årige dyrkede sport og motion.

Der ses hermed et markant fald i idrætsdeltagelsen i takt med, at børnene bliver voksne. Det er der naturligvis mange logiske forklaringer på, da livet ændres, men det er tankevækkende, at det ikke lykkes at fastholde den tilknytning til idrætslivet, som ses i barndommen.

Særligt ses et fald blandt de traditionelle foreningsidrætter som fodbold, svømning, håndbold etc. og de unge bevæger sig hen mod mere selvorganiserede aktiviteter såsom løb, styrketræning etc.

En af de udfordringer, som de unge står med i denne omgangsfase, er, at de pludselig oplever, at det sociale liv, som foreningen har været, ændres. Det bliver måske mere seriøst, det er svært ved at finde tid, vennerne stopper, holdet opløses, det er ikke sjovt længere osv.

Og når man står som fx. 16 årig er det svært at starte til en ny sportsgren, som man ikke tidligere har stiftet bekendskab med. Pludselig er vennerne væk og man føler sig ikke længere kompetent. Man skal nærmest starte forfra. Det er pludselig blevet nemmere at stoppe helt med at dyrke sport eller i bedste fald træne alene eller med vennerne i det lokale fitnesscenter.

Alternativ til DBU fodboldskole

Hvad skal der så til for at fastholde de unge?

Der findes naturligvis ikke én opskrift, men en af de ting, som vi kan hjælpe de unge med, er at få kendskab til andre sportsgrene, som de kan vælge imellem. Vi tror på, at alle sportsgrene er sjove, hvis de præsenteres på den rigtige måde. Derfor er en Pulsskolens klare visioner, at hjælpe børn og unge med at stifte bekendskab med alverdens forskellige sportsgrene. Både kendte og ukendte. Dette med et ønske om at give de unge nogle valgmuligheder, så de har mulighed for at finde en sportsgren, som de selv vælger.

Som børn er det ofte udefrakommende faktorer, der bestemmer hvad de går til. Det kan være lokale faciliteter, forældrenes præferencer, kulturelle vilkår etc. Men vi ved, at hvis vi for alvor skal sikre de unges fastholdelse er det nødvendigt at kigge på de unges 3 psykologiske behov: Autonomi, kompetence og tilhørsforhold.

De 3 pyskologiske behov

Det betyder 1) de selv skal være med til at vælge. 2) De skal føle sig kompetente. 3) Aktiviteten skal foregå i trygge omgivelser. På Pulsskolen arbejder vi derfor ud fra disse 3 psykologiske behov, for at fremme den indefrakommende motivation. Det skal ikke være udefrakommende faktorer, der skal afgøre, hvilke aktiviteter børnene går til.

Vi ønsker derfor at komme i øjenhøjde med både børn og unge, så vi kan finde netop deres præferencer. En sød lille historie var, da jeg snakkede med to unge piger på Pulsskolen i Aalborg. De kom glade hen til mig og ville fortælle, at de var begyndt til basketball, fordi de var blevet introduceret for det på Pulsskolen året forinden. Det var skønt at mærke deres nyfundne glæde ved sporten og det fortæller netop, hvorfor vi finder det vigtigt at introducere børnene for en spændende, varieret og kvalificeret idrætsundervisning.

Skrevet af Mikkel Curth, februar 2021


Ny tendens - der dyrkes flere forskellige idrætsaktiviteter

Coronaepidemien har uden tvivl sat sine spor i de danske idrætsvaner. Med nedlukning af idrætsklubber, forsamlingsforbud og hjemmeundervisning er danskernes idrætsaktiviteter blevet vendt godt og grundigt på hovedet. 

Men det har også være medvirkende til at skabe nye spændende tendenser og bevægelser, som forhåbentligt kan danne grundlag for et både udfordrende, men også interessant 2021. 

Ny rapport - faldende idrætsdeltagelse

Idrættens analyseinstitut har netop offentliggjort deres 2020 rapport om Danskernes Idrætsdeltagelse (IDAN, 2020), der viser et fald i den generelle idrætsdeltagelse siden 2011. Hvorvidt epidemien får langsigtede konsekvenser for danskernes idrætsvaner? Eller deltagelsen øges i takt med, at coronakrisen driver over? Er stadig for tidligt at konkludere. 

Bekymrende er det, at der blandt børnene under coronakrisen ses en stabil andel, der angiver, at de ikke dyrker idræt for tiden. Det ville være forventeligt, at der var en stigning i børn, der angiver, at de ikke dyrker idræt for tiden med tanke på, at de efter en genåbning kommer tilbage til idrætslivet. Desværre ses i stedet en stigende andel, der ikke længere dyrker idræt. 

Der bør derfor være en bekymrende frygt for, at den generelle idrætsdeltagelse er faldende. 

Idrætsdeltagelsen har nemlig været faldende siden 2011 blandt både børn og voksne (se figur 1, IDAN, 2020).

Spændende tendens - flere forskellige idrætsaktiviteter

Når vi dykker lidt længere ned tallene ses flere spændende resultater. Bl.a. er der i 2020 sket en stigning i antallet af forskellige idrætsaktiviteter, som der dyrkes. Steffen Rask fra IDAN udtaler følgende: 

”At danskerne dyrker flere forskellige aktiviteter end tidligere skal ses i lyset af coronakrisen, der skabte en omfattende nedlukning af store dele af idrætslivet. Det har tvunget mange danskere til at udskifte deres vante aktiviteter i løbet af året, og derfor ser vi, at mange aktiviteter er i fremgang, selvom den samlede idrætsdeltagelse er faldet,” (IDAN, 2021)

Konkret dyrkede børnene i gennemsnit 3,8 idrætsaktiviteter, mens de voksne i gennemsnit dyrkede 3,7 aktiviteter i 2020. Det er en stigning fra 2016, hvor børnene dyrkede 3,0 og de voksne dyrkede 2,7 idrætsaktiviteter. 

Hos os i Pulsskolen ser vi det som en spændende tendens, at der kommer et bredere perspektiv på, hvilke idrætsaktiviteter, det er er muligt at dyrke. Vi arbejder ud fra den tese, at alle idrætsaktiviteter kan være sjove. Det handler blot om at få dem præsenteret på den rigtige måde.
Så vi må håbe, at den øgede interesse for at afprøve forskellige idrætsaktiviteter på sigt vil stoppe den nedadgående idrætsdeltagelse.

Vi vil i hvert fald gøre vores del til, at de børn, der pt. mister lysten, igen finder glæden til idræt.

Svømning overhaler fodbold blandt populære idrætsaktiviteter

Når vi ser nærmere på, hvilke aktiviteter, som børnene dyrkede i 2020 er nr. 1 for første gang svømning, der har overhalet fodbold, som den mest dyrkede idrætsaktivitet. På de efterfølgende pladser kommer vandreture, trampolin, løbehjul og løb. Herefter følger gymnastik, styrketræning, rulleskøjter og dans. Dvs. 6 ud af de 10 mest populære idrætsaktiviteter, kan overordnet betragtes som selvorganiserede aktiviteter (vandreture, trampolin, løbehjul, løb, styrketræning og rulleskøjter), som har overhalet flere af de klassiske organiserede idrætsaktiviteter såsom håndbold, badminton og ridning. 

Idrætsaktiviteter
Figuren viser andelen af børn, der dyrker forskellige aktiviteter, fordelt på de fire undersøgelsesår (n = 4.379). Figuren viser kun de aktiviteter, som minimum 5 pct. af børnene dyrker i 2020. ’Vandreture’ (2007, 2011 og 2016) er ændret til ’gå- og vandreture’ (2020). *Kategorierne ’Aerobic/step og lign.’ og ’Andre former for fitness’ er slået sammen (2007, 2011 og 2016) til ’Anden fitness- og motionstræning (f.eks. crosstrainer, aerobic, step, stram op, cirkeltræning, TRX, andre motionsøvelser)’ (2020). (IDAN, 2020)

På den positive side ses en klar tendens, hvor både børn og voksne har taget naturen langt mere i brug. Personligt er jeg netop kommet hjem fra natorientering i den lokale skov. 

Oplevelsen af at løbe rundt i en mørk skov med pandelampe og lede efter poster er både intens og spændende. Det giver en hel anden dimension til løbeturen, hvor man fuldstændig glemmer, hvor mange kilometer, der er tilbagelagt. 

Vidste du fx, at der er i rigtig mange skove, ligger faste poster, som der er lige til at gå ud at finde? Prøv at tjekke www.findveji.dk for at finde din nærmeste. 

Hvordan får vi flere til at dyrke idræt?

Men hvad skal der til, for at fastholde eller endda knække kurven og øge danskernes idrætsdeltagelse? 

Det vil vi i de kommende indlæg give vores bud på. For os i Pulsskolen er vores budskab, at alt idræt kan være sjovt og har værdi. Hvilken idrætsaktivitet der dyrkes, afhænger ofte af kulturelle og sociale aspekter, hvorfor der på verdensplan også er store forskelle på, hvilke aktiviteter, som er de mest dyrkede. Det er derfor superrelevant at præsentere både børn og voksne for et bredere idrætsbillede, da det måske kan være en af nøglerne til at få flere til at dyrke idræt.  

Det handler om at skabe glæde ved idræt

Men det er samtidig afgørende, hvordan det præsenteres og hvad indholdet er. Ingen af delene kan stå alene, hvis vi vil have flere til at dyrke idræt i fremtiden. På Pulsskolen ønsker vi derfor at præsentere og inspirere børn og unge til et aktivt liv og vi håber at kunne være inspiratorer og forbilleder for en masse børn over hele landet. Du kan bl.a. se hvilke idrætsaktiviteter, det er muligt at prøve på Pulsskolen her. Det handler om at finde glæden ved idræt, hvilket har været rettesnor siden etableringen i 1994. 

De voksne skal også med

Foruden Pulsskolen afvikler vi firmaevents gennem, Pulsevent, hvor ud fra et legende univers kan inspirere voksne til mere bevægelse. Det er heldigvis aldrig for sent at komme i gang med et mere aktivt liv. Men som voksen er der ofte flere forhindringer til at kaste sig ud i nye idrætter, for hvordan kommer man i gang med en ny aktivitet, hvis man aldrig har dyrket den før eller ikke har relationer til den lokale klub? 

Vi glæder os til at dele vores tanker og visioner med jer i de kommende blogs. Skriv gerne forslag til spændende emner, som vi kan tage fat på. I den næste blog vil vi give et konkret forslag til, hvordan jeres familie kan tilrettelægge en sjov og aktiv idrætsuge under coronanedlukningen. 

Skrevet af Mikkel Curth, Pulsskolen, Januar 2021

(IDAN, 2020, Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020 af Steffen Rask og Mette Eske)