Bliv legecertificeret og skab trivsel gennem leg

Vi tilbyder legecertificering med det formål at ruste institutioner og fagpersonale med de nødvendige kompetencer til at fremme trivsel gennem leg og til at integrere leg som en central  pædagogisk metode. Dette inkluderer både understøttelse af naturlig leg og facilitering af strukturerede leg og og legemiljøer.

Hvorfor skal der sættes fokus på en sund legekultur?

Den danske legekultur er udfordret. Den er ifølge ny undersøgelse hverken så fantasifuld, fri eller fysisk som tidligere – og så er der blevet mindre leg i fritiden. Samtidig ses en sammenhæng mellem børnenes trivsel og hvor meget de leger. Jo mere leg – des bedre er trivslen, selvværdet og robustheden.

Legen er ikke bare for “sjov”. Den er dyb alvor og legens betydning skal derfor også tages alvorligt. Det ønsker vi at hjælpe og understøtte jeres institution med.

Vi tilbyder legecertificering med det formål at ruste institutioner og fagpersonale med de nødvendige kompetencer til at fremme trivsel gennem leg og til at integrere leg som en central  pædagogisk metode. Dette inkluderer både understøttelse af naturlig leg og facilitering af strukturerede leg og og legemiljøer.

Formålet og målet med legecertificering

Formålet med legecertificering:
Med legecertificeringen kan du opnå de nødvendige færdigheder til at integrere leg som en central del af dit pædagogiske arbejde. Certificeringen er målrettet pædagoger, lærere og fagpersonale i institutioner og skoler.

Med certificeringen får kursisterne:
– Forståelse for legens betydning i forhold til trivsel og udvikling.
– Evne til at facilitere leg og skabe legemiljøer.
– Integrering af leg som en strategisk pædagogisk metode.

Målet med legecertificering:
– At give en forståelse af begrebet leg – både teoretisk og praktisk
– At skabe et fælles sprog og en fælles forståelsesramme.
– At kvalificere den tavse viden om legens betydning for børns samlede udvikling
– At udvikle, prøve, afprøve og evaluere aktiviteter i praksis

Hvad karakteriserer forløbet?

– At hvert modul har en varighed på tre timer.
– At der undervises i en vekselvirkning mellem praksis og teori.
– At det, så vidt muligt, foregår på hjemmebanen.
– At det forventes, at alle fra en personalegruppe deltager.
– Og at hvert modul har sit eget afgrænsede mål – selvom forløbet skal ses i en helhed.

Hvordan er forløbet opbygget?

Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jer, så vi sikrer at I får det rette udbytte. Vi bygger forløbene op på et stærkt fundament af videnskabelige teorier tillagt vores praktiske erfaring. Typisk bygger programmet på følgende:

  • Teoretiske oplæg: Dybdegående oplæg præsenterer teoretiske perspektiver på legens betydning. Deltagerne vil få en solid forståelse af legens rolle i læring og udvikling.
  • Praktisk anvendelse: Gennem kursusdage med fokus på interaktion og deltagelse får fagpersonalet mulighed for at anvende teorien i praksis. Dette inkluderer opgaveløsning og case-studier, der styrker færdigheder i at facilitere leg og skabe velegnede legemiljøer.
  • Certificering: Deltagerne vil efter endt program opnå en formel certificering, der bekræfter deres kompetencer inden for leg og trivsel. Certifikatet vil tjene som en anerkendelse af professionel udvikling og en forpligtelse til at fremme leg i deres pædagogiske praksis.

Modulerne er opbygget således:

Modul 1: Leg er alvor
Handler om at få en fælles forståelsesramme for legebegrebet – både ift. den pædagogiske- og den “frie”-leg. Vi kigger bl.a. på forskellige legesyn og forståelser, men altid i en spændende og undersøgende ramme.

Modul 2: Legeaktiviteter
Hvordan skaber vi lege/spil, hvor alle kan være med? Vi fokuserer primært på pædagogisk opsat leg og hjælper med strukturering og energistyring.

Modul 3: Legemiljøer – slip legen fri i de udendørs arenaer
Indbyder miljøet til leg? Hvad kan vi gøre for at skabe de bedste forudsætninger for børnenes frie leg.

Modul 4: “Lav en legepolitik” og planlægning af længerevarende legeforløb
Der arbejdes på at beskrive en legepolitk for institutionen. Vi vil gerne være kendt for… Det er en succes når… Derudover arbejdes der på planlægning af de konkrete aktivitetsforløb.

Modul 5: Risikofyldte lege
De risikofyldte lege er under pres. Men de er samtidig helt essentielle for den sunde opvækst. Bl.a. i forhold til senere angst, selvværd og fobier. Vi sætter derfor fokus på de risikofyldte og vilde lege, så de kan afvikles på en tryg og sikker måde.

Hvad er sammenhængen mellem leg og trivsel?

Leg udgør ikke blot en tilfældig aktivitet i børns liv; det er en kritisk faktor for deres trivsel og udvikling. Gennem leg udfordres børns kognitive evner, idet de navigerer i fantasiverdener, løser problemer og udforsker grænser. Den sociale dimension af leg er lige så afgørende, da børn lærer samarbejde, konfliktløsning og empati. Fysisk leg bidrager ikke kun til motorisk udvikling, men understøtter også en sund livsstil.

Leg tjener også som en naturlig mekanisme til at håndtere stress og fremme mental velvære. I legens frie ramme kan børn udtrykke og forstå deres følelser, hvilket skaber en solid grund for følelsesmæssig intelligens og robusthed.

Vores certificeringsprogram udforsker disse sammenhænge dybtgående. Ved at forstå leg som mere end blot rekreation, lærer fagpersonalet at integrere leg i pædagogiske strategier. Dette skaber et læringsmiljø, hvor børn ikke blot trives, men også blomstrer i deres kognitive, sociale og fysiske udvikling. Leg er ikke bare leg; det er fundamentet for børns velvære og fremtidige succes.

Interesseret i at høre mere?

Kontakt os på mc@pulsskolen.dk eller ring på 40110984.