Information om COVID-19 og Pulsskolen

Vi glæder os meget til at afvikle Pulsskolen i 2021 🙂

På nuværende tidspunkt kender vi ikke alle retningslinjerne for sommerskoler i sommeren 2021, men vi følger naturligvis alle anbefalinger.

I tilfælde af, at Pulsskolerne aflyses inden opstart pga. COVID-19 refunderes billetten fratrukket et tilbagebetalingsgebyr på 45 kr.

Forældreaften 2021

OBS: Forældreaften 2021 aflyses pga. COVID-19 restriktionerne. Dagen slutter derfor til normal tid kl. 15 med mulighed for at blive til kl. 16.

Vi glæder os til at få besøg af jer i 2022.

I det følgende kan I læse restriktionerne for sommeren 2020. Vi opdaterer løbende med de nye retningslinjer.

Pulsskolens COVID-19 retningslinjer

Sidst revideret: December 2020

Intro

De følgende retningslinjer tager udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger for aktiviteter for børn og unge. Denne protokol opdateres løbende, når der kommer nye retningslinjer fra relevante myndigheder. Derfor kan retningslinjerne være ændrede, når vi når til afviklingen af Pulsskolen. I kan altid finde de nyeste retningslinjer på www.pulsskolen.dk

Retningslinjer 2020

 • Hold dit barn hjemme fra Pulsskolen hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under Pulsskolen, selv ved milde symptomer. (skriv en sms til Pulsskolens ledere nummeret står på programmet)
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter Pulsskolen.
 • Deltagere må først møde ind igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Deltagere hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”
 • Vi anmoder om, at det kun er deltagere, der går forbi ”ankomstzonen”. Hvis en deltager har brug for at én forælder går med for at skabe en tryg start er det dog tilladt.
 • Pulsskolen har instruktører stående ved ”ankomstzonen”, der hjælper deltagerne med at finde deres hold og deres tilknyttede instruktør.
 • Vi anmoder om tålmodighed i forbindelse med ankomsten mandag morgen. Særligt i tidsrummet 8.45-9.00, hvor vi af erfaring ved, at de fleste deltagere ankommer.  
 • Deltagere på Pulsskolen vil blive en del af ét hold, som de er sammen med alle dage. Holdene adskilles gennem ugen. Vi anmoder om, at søskende og venner, der er en del af forskellige hold, begrænser deres kontakt i løbet af ugen.
 • Alle deltagere skal have vasket hænder inden de møder ind på Pulsskolen. Alle instruktører har håndsprit og spritter børnenes hænder af før, efter og evt. under en aktivitet. Der er desuden håndsprit på hele området.
 • Alle rekvisitter rengøres løbende dagen igennem.
 • Toiletfaciliteter fordeles mellem holdene og vil løbende blive rengjort.
 • Aktiviterne foregår udendørs så meget det er muligt. Sørg derfor for at medbringe regntøj og skiftetøj.
 • Deltagerne på Pulsskolen modtager en Pulsskole T-shirt i holdets farve. Det er vigtigt, at T-shirten vaskes dagligt så den kan bæres hele ugen. Dette for at synliggøre, at deltagerne er sammen med deres respektive hold.
 • Husk en stor madpakke og stor drikkedunk. Det er ikke tilladt at dele mad eller drikke med andre.
 • Aktiviteterne afvikles indenfor de gældende retningslinjer. Fx er det tilladt at idræt med fysisk kontakt gennemføres (fx sport hvor man har direkte berøring med andre spillere så̊ som håndbold og fodbold), så længe der er opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. (jf. kum.dk)
 • Holdene inddeles i zoner, som de skal holde sig inden for. Der er minimum 2 meters afstand mellem zonerne.

Instruktører

 • Instruktører skal begrænse fysisk kontakt. Dvs. ingen kram, håndtryk, high fives o.lign.
 • Holde 1-2 meters afstand hvis det er muligt
 • Instruktørerne inddeles i mindre teams, så de har kontakt med færrest mulige hold.
 • Instruktører spritter hænder af før, under og efter undervisning.
 • En tilknyttet instruktør må gerne trøste et barn – også ved om nødvendigt at give et kram e. lign. Fysisk kontakt skal dog begrænses og det forsøges af holde 1-2 meters afstand afhængig af aktiviteten.
 • Er en instruktør syg skal personen isoleres og må først møde ind igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.
 • Instruktørerne tilknyttes ét hold, som de primært er sammen med igennem hele ugen.
 • Instruktøren skal rengøre rekvisitter før en aktivitet og evt. undervejs hvis det er nødvendigt. Retningslinjerne opdateres løbende og nyeste version kan findes på www.pulsskolen.dk