Information om COVID-19 og Pulsskolen

Vi glæder os meget til at afvikle Pulsskolen i efterårsferien 🙂

Vi følger naturligvis alle sundhedsfaglige restriktioner og venter på de konkrete retningslinjer for, hvordan vi kan afvikle.

Hvis sitationen ændres og Pulsskolen aflyses refunderes billetten fratrukket et tilbagebetalingsgebyr på 45 kr.

Så husk at få jer tilmeldt, mens der stadig er pladser til rådighed.

 

Pulsskolens COVID-19 retningslinjer

Sidst revideret: D. 10. august 2020

Intro

Vi er glade for, at det er muligt at afvikle Pulsskolen den kommende sommer. Det skal ske på en ansvarlig måde, hvor aktiviteterne skaber glæde og fællesskab og ikke bidrager til spredning af smitte.

Pulsskolens holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end idræt. Og idræt må ikke bidrage til at sprede smitte.

Pulsskolen følger myndighedernes anbefalinger i forbindelse med åbningen for at dyrke idræt igen, så vi fortsat mindsker risikoen for smitte-spredning.

Vi har stor fokus på at gøre det med nye tiltag og retningslinjer, så Pulsskolen afvikles med ansvarlighed og omtanke.

De følgende retningslinjer tager udgangspunkt i myndighedernes generelle anbefalinger samt i de offentliggjorte retningslinjer for idræt og sommerferieaktiviteter. Denne protokol opdateres løbende, når der kommer nye retningslinjer fra relevante myndigheder. Derfor kan retningslinjerne være ændrede, når vi når til afviklingen af Pulsskolen. I kan altid finde de nyeste retningslinjer på www.pulsskolen.dk

Retningslinjer

 • Hvis du er syg – bliv hjemme (skriv en sms til Pulsskolens ledere nummeret står på programmet)
 • Deltagere må først møde ind igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Deltagere hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”
 • Vi anmoder om, at det kun er deltagere, der går forbi ”ankomstzonen”. Hvis en deltager har brug for at én forælder går med for at skabe en tryg start er det dog tilladt.
 • Pulsskolen har instruktører stående ved ”ankomstzonen”, der hjælper deltagerne med at finde deres hold og deres tilknyttede instruktør.
 • Vi anmoder om tålmodighed i forbindelse med ankomsten mandag morgen. Særligt i tidsrummet 8.45-9.00, hvor vi af erfaring ved, at de fleste deltagere ankommer.  
 • Deltagere på Pulsskolen vil blive en del af ét hold, som de er sammen med hele ugen. Holdene adskilles gennem ugen. Vi anmoder om, at søskende og venner, der er en del af forskellige hold, begrænser deres kontakt i løbet af ugen.
 • Alle deltagere skal have vasket hænder inden de møder ind på Pulsskolen. Alle instruktører har håndsprit og spritter børnenes hænder af før, efter og evt. under en aktivitet. Der er desuden håndsprit på hele området.
 • Alle rekvisitter rengøres løbende dagen igennem.
 • Toiletfaciliteter fordeles mellem holdene og vil løbende blive rengjort.
 • Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt udendørs. Sørg derfor for at medbringe regntøj, solcreme og skiftetøj. Læg gerne taske i plastikpose e. lign. i tilfælde af regn. Hvorvidt enkelte aktiviteter kan foregå indendørs er endnu uvist. Vi benytter indendørs faciliteteter så vidt det er muligt.
 • På Pulsskolen i Roskilde foregår alle aktiviteter udendørs, da vi her ikke må benytte indendørsfaciliteterne.
 • Deltagerne på Pulsskolen modtager en Pulsskole T-shirt i holdets farve. Det er vigtigt, at T-shirten vaskes dagligt så den kan bæres hele ugen. Dette for at synliggøre, at deltagerne er sammen med deres respektive hold.
 • Husk en stor madpakke og stor drikkedunk. Det er ikke tilladt at dele mad eller drikke med andre.
 • Aktiviteterne afvikles indenfor de gældende retningslinjer. Fx er det tilladt at idræt med fysisk kontakt gennemføres (fx sport hvor man har direkte berøring med andre spillere så̊ som håndbold og fodbold), så længe der er opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. (jf. kum.dk)
 • Holdene inddeles i zoner, som de skal holde sig inden for. Der er minimum 2 meters afstand mellem zonerne.
 • Forældreaften om torsdagen er aflyst pga. forsamlingsforbuddet og dagen slutter til normal tid kl. 15 med mulighed for at blive til kl. 16
 • Temadagen om torsdagen tilpasses løbende så dagen imødekommer retningslinjerne.

Instruktører

 • Instruktører skal begrænse fysisk kontakt. Dvs. ingen kram, håndtryk, high fives o.lign.
 • Holde 1-2 meters afstand hvis det er muligt
 • Instruktørerne inddeles i mindre teams, så de har kontakt med færrest mulige hold.
 • Instruktører spritter hænder af før, under og efter undervisning.
 • En tilknyttet instruktør må gerne trøste et barn – også ved om nødvendigt at give et kram e. lign. Fysisk kontakt skal dog begrænses og det forsøges af holde 1-2 meters afstand afhængig af aktiviteten.
 • Er en instruktør syg skal personen isoleres og må først møde ind igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.
 • Instruktørerne tilknyttes ét hold, som de primært er sammen med igennem hele ugen.
 • Instruktøren skal rengøre rekvisitter før en aktivitet og evt. undervejs hvis det er nødvendigt.Retningslinjerne opdateres løbende og nyeste version kan findes på www.pulsskolen.dk