Ny tendens - der dyrkes flere forskellige idrætsaktiviteter

Coronaepidemien har uden tvivl sat sine spor i de danske idrætsvaner. Med nedlukning af idrætsklubber, forsamlingsforbud og hjemmeundervisning er danskernes idrætsaktiviteter blevet vendt godt og grundigt på hovedet. 

Men det har også være medvirkende til at skabe nye spændende tendenser og bevægelser, som forhåbentligt kan danne grundlag for et både udfordrende, men også interessant 2021. 

Ny rapport - faldende idrætsdeltagelse

Idrættens analyseinstitut har netop offentliggjort deres 2020 rapport om Danskernes Idrætsdeltagelse (IDAN, 2020), der viser et fald i den generelle idrætsdeltagelse siden 2011. Hvorvidt epidemien får langsigtede konsekvenser for danskernes idrætsvaner? Eller deltagelsen øges i takt med, at coronakrisen driver over? Er stadig for tidligt at konkludere. 

Bekymrende er det, at der blandt børnene under coronakrisen ses en stabil andel, der angiver, at de ikke dyrker idræt for tiden. Det ville være forventeligt, at der var en stigning i børn, der angiver, at de ikke dyrker idræt for tiden med tanke på, at de efter en genåbning kommer tilbage til idrætslivet. Desværre ses i stedet en stigende andel, der ikke længere dyrker idræt. 

Der bør derfor være en bekymrende frygt for, at den generelle idrætsdeltagelse er faldende. 

Idrætsdeltagelsen har nemlig været faldende siden 2011 blandt både børn og voksne (se figur 1, IDAN, 2020).

Spændende tendens - flere forskellige idrætsaktiviteter

Når vi dykker lidt længere ned tallene ses flere spændende resultater. Bl.a. er der i 2020 sket en stigning i antallet af forskellige idrætsaktiviteter, som der dyrkes. Steffen Rask fra IDAN udtaler følgende: 

”At danskerne dyrker flere forskellige aktiviteter end tidligere skal ses i lyset af coronakrisen, der skabte en omfattende nedlukning af store dele af idrætslivet. Det har tvunget mange danskere til at udskifte deres vante aktiviteter i løbet af året, og derfor ser vi, at mange aktiviteter er i fremgang, selvom den samlede idrætsdeltagelse er faldet,” (IDAN, 2021)

Konkret dyrkede børnene i gennemsnit 3,8 idrætsaktiviteter, mens de voksne i gennemsnit dyrkede 3,7 aktiviteter i 2020. Det er en stigning fra 2016, hvor børnene dyrkede 3,0 og de voksne dyrkede 2,7 idrætsaktiviteter. 

Hos os i Pulsskolen ser vi det som en spændende tendens, at der kommer et bredere perspektiv på, hvilke idrætsaktiviteter, det er er muligt at dyrke. Vi arbejder ud fra den tese, at alle idrætsaktiviteter kan være sjove. Det handler blot om at få dem præsenteret på den rigtige måde.
Så vi må håbe, at den øgede interesse for at afprøve forskellige idrætsaktiviteter på sigt vil stoppe den nedadgående idrætsdeltagelse.

Vi vil i hvert fald gøre vores del til, at de børn, der pt. mister lysten, igen finder glæden til idræt.

Svømning overhaler fodbold blandt populære idrætsaktiviteter

Når vi ser nærmere på, hvilke aktiviteter, som børnene dyrkede i 2020 er nr. 1 for første gang svømning, der har overhalet fodbold, som den mest dyrkede idrætsaktivitet. På de efterfølgende pladser kommer vandreture, trampolin, løbehjul og løb. Herefter følger gymnastik, styrketræning, rulleskøjter og dans. Dvs. 6 ud af de 10 mest populære idrætsaktiviteter, kan overordnet betragtes som selvorganiserede aktiviteter (vandreture, trampolin, løbehjul, løb, styrketræning og rulleskøjter), som har overhalet flere af de klassiske organiserede idrætsaktiviteter såsom håndbold, badminton og ridning. 

Idrætsaktiviteter
Figuren viser andelen af børn, der dyrker forskellige aktiviteter, fordelt på de fire undersøgelsesår (n = 4.379). Figuren viser kun de aktiviteter, som minimum 5 pct. af børnene dyrker i 2020. ’Vandreture’ (2007, 2011 og 2016) er ændret til ’gå- og vandreture’ (2020). *Kategorierne ’Aerobic/step og lign.’ og ’Andre former for fitness’ er slået sammen (2007, 2011 og 2016) til ’Anden fitness- og motionstræning (f.eks. crosstrainer, aerobic, step, stram op, cirkeltræning, TRX, andre motionsøvelser)’ (2020). (IDAN, 2020)

På den positive side ses en klar tendens, hvor både børn og voksne har taget naturen langt mere i brug. Personligt er jeg netop kommet hjem fra natorientering i den lokale skov. 

Oplevelsen af at løbe rundt i en mørk skov med pandelampe og lede efter poster er både intens og spændende. Det giver en hel anden dimension til løbeturen, hvor man fuldstændig glemmer, hvor mange kilometer, der er tilbagelagt. 

Vidste du fx, at der er i rigtig mange skove, ligger faste poster, som der er lige til at gå ud at finde? Prøv at tjekke www.findveji.dk for at finde din nærmeste. 

Hvordan får vi flere til at dyrke idræt?

Men hvad skal der til, for at fastholde eller endda knække kurven og øge danskernes idrætsdeltagelse? 

Det vil vi i de kommende indlæg give vores bud på. For os i Pulsskolen er vores budskab, at alt idræt kan være sjovt og har værdi. Hvilken idrætsaktivitet der dyrkes, afhænger ofte af kulturelle og sociale aspekter, hvorfor der på verdensplan også er store forskelle på, hvilke aktiviteter, som er de mest dyrkede. Det er derfor superrelevant at præsentere både børn og voksne for et bredere idrætsbillede, da det måske kan være en af nøglerne til at få flere til at dyrke idræt.  

Det handler om at skabe glæde ved idræt

Men det er samtidig afgørende, hvordan det præsenteres og hvad indholdet er. Ingen af delene kan stå alene, hvis vi vil have flere til at dyrke idræt i fremtiden. På Pulsskolen ønsker vi derfor at præsentere og inspirere børn og unge til et aktivt liv og vi håber at kunne være inspiratorer og forbilleder for en masse børn over hele landet. Du kan bl.a. se hvilke idrætsaktiviteter, det er muligt at prøve på Pulsskolen her. Det handler om at finde glæden ved idræt, hvilket har været rettesnor siden etableringen i 1994. 

De voksne skal også med

Foruden Pulsskolen afvikler vi firmaevents gennem, Pulsevent, hvor ud fra et legende univers kan inspirere voksne til mere bevægelse. Det er heldigvis aldrig for sent at komme i gang med et mere aktivt liv. Men som voksen er der ofte flere forhindringer til at kaste sig ud i nye idrætter, for hvordan kommer man i gang med en ny aktivitet, hvis man aldrig har dyrket den før eller ikke har relationer til den lokale klub? 

Vi glæder os til at dele vores tanker og visioner med jer i de kommende blogs. Skriv gerne forslag til spændende emner, som vi kan tage fat på. I den næste blog vil vi give et konkret forslag til, hvordan jeres familie kan tilrettelægge en sjov og aktiv idrætsuge under coronanedlukningen. 

Skrevet af Mikkel Curth, Pulsskolen, Januar 2021

(IDAN, 2020, Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020 af Steffen Rask og Mette Eske)