25 jan

Instruktørens faglighed er alfa omega for kvaliteten af undervisningen

Instruktør

Selvom Pulsskolen primært består af leg og sjov, sætter vi instruktørernes faglighed meget højt. De kommer med forskellige uddannelsesbaggrunde og har forskellige kompetencer at bidrage med. Nicolai Støttrup fortæller her, hvordan han bruger sin faglighed fra idrætsstudiet i undervisningen.

Tekst: Christina Slot

Brugen af elementer fra idrætsstudiet
Da jeg spørger Nicolai, hvordan han kan bruge sin viden fra idrætsstudiet i undervisningen på Pulsskolen, svarer han, at han har haft rigtig meget om læring og læringsteorier, og der er især et citat af Illeris, der har sat sig fast: ”Læring er indefra motiveret, men udefra stimuleret”.

Han påpeger, at det er et godt citat, da børnene selv skal have lysten til at dyrke idræt, men at det er ham som instruktør, der stimulerer det. Hertil siger han:

Jeg kan godt lide tankerne om, at det ikke er mig, der lærer børnene noget. Jeg stimulerer børnene til selv at lære i samspil med andre børn. Man kan sige, at jeg forstyrrer dem, og det er det, der skaber læringen.

Nicolai forklarer videre, at udgangspunktet for hans undervisning er, at børnene selv skal tænke sig om, hvilket er nemt, når man sætter rammerne rigtigt. Og det er her Nicolais redskaber fra studiet kommer ham til gode: ”Det er ikke idéer til selve aktiviteterne jeg har med fra idrætsstudiet, det er evnen til at kunne sætte rammerne og forstyrre børnenes skemaer, så de ændrer handlingsmønstre,” siger han, hvorefter han folder sig ud i en længere forklaring om socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk ståsted, hvor det er lærerens opgave at forstyrre eleverne tilpas meget, så deres kognitive skemaer ændres gennem social interaktion.

Netop dette er essensen af min faglighed, det er her børnene for alvor lærer noget.”

Pulsskolen til gavn for studiet
Nicolai er fangende i sin forklaring af, hvad hans faglighed kan bruges til, men hvordan forholder det sig omvendt – kan han også bruge sine erfaringer fra Pulsskolen til noget i sammenhæng med sit studie? Det spørger jeg ham om, hvortil han nikker og svarer: ”Man kan have nok så meget teoretisk viden, men det er stort set ubrugeligt, før man lærer det i praksis.” Videre forklarer han, at han gennem Pulsskolen får meget anvendt viden og beskriver det som en legeplads for at afprøve øvelser – hvad virker, hvordan forstyrres børnene bedst? Er nogle af de spørgsmål, som Nicolai stiller sig selv.

Han uddyber videre, at alt den tid, han er i kontakt med børnene, er lærerig for ham. Han tænker derfor meget over sin væremåde ved at lade være med at give børnene svaret, men lade dem tænke sig om. ”Jeg mener, at det er sådan, de lærer noget,” forklarer han, hvorefter han fremhæver sin aktivitet på årets Pulsskole, nemlig Adventure Race. Her praktiserede han sin teoretiske viden ved at sætte rammerne og forstyrre børnene tilpas meget med en række opgaver, som de selv skulle løse.

Nicolais forklaring er således et godt eksempel på, hvor vigtig fagligheden er for den kvalitet, Pulsskolen har.

 Nicolai har færdiggjort sin bachelor i idræt på Aalborg Universitet og er nu i gang med en kandidatoverbygning i Sports Technology. Andre eksempler på instruktørernes uddannelsesbaggrunde er folkeskolelære, pædagog mm.0 Comment

Would you like to join the discussion? Feel free to contribute!

Write a Reply or Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

PulsListen – en… januar 4, 2017 Vi ER vores krop februar 8, 2017

Få den bedste uge i sommerferien