17 mar

At motivere uden brug af pisk eller gulerod

Inspiration, Pulsbloggen

At være underviser på PulsSkolen kræver en bestemt tankegang. Vi har nogle klare principper, som vi mener, giver den bedste undervisning, men som også udfordrer den traditionelle idrætsundervisning på visse punkter. Vi vil derfor forsøge, gennem nogle små indlæg, at give et indblik i vores overvejelser om den gode undervisning. Det følgende indlæg omhandler, hvordan vi ønsker at skabe et motiverende undervisningsmiljø.

Tekst: Mikkel Curth

Hvordan motiveres vi til at handle? Det spørgsmål har igennem historien været genstand for meget opmærksomhed og debat.

De første motivationsteorier fokuserede på de grundlæggende behov. Vi handlede på baggrund af biologiske motivationsfaktorer; at få mad, være i sikkerhed, osv.

Behov, der stadig er gældende, men nok ikke kan forklare, hvorfor vi handler i vores samfund, hvor disse behov normalt er opfyldt.

Vi vil skabe den glæde, der gør, at idræt forhåbentligt bliver en del af deltagernes fremadrettede liv

I forbindelse med industrialiseringen begynder nye motivationsteorier at dukke op, da arbejdsgivere opdager, at det hjælper at belønne bl.a. samlebåndarbejdere ved at akkordlønne dem. Dette suppleret med, at man altid har vidst, at straf og belønning kan få folk til at blive “motiverede” for alverdens handlinger.

Derfor var det også et “chok”, da Harry Harlow i 1949, i et forsøg med aber, opdagede, at aberne faktisk blev motiverede til at løse et puslespil uden, at der hverken var brugt pisk eller gulerod? Det så faktisk ud til, at de handlede på baggrund af noget andet – en tredje motivationsfaktor, hvor glæden kom fra at udføre selve handlingen.

Endnu vildere var det, at motivationen faktisk forsvandt, da han begyndte at belønne aberne. Det stred imod alt, hvad han havde lært.

At komme frem med nye opdagelser, er ikke altid nemt. Derfor opgav Harlow også at komme igennem med sit budskab, og der skulle gå 20 år, før Edward Deci i 1969, fandt Harlows noter frem og begyndte sine egne studier. Studier, der senere skulle vise sig at føre frem til den mest gennemtestede og verificerede motivationsteori til dato: Selvbestemmelsesteorien.

At belønning og straf er mere ødelæggende end gavnende er formodentligt et af de mest dokumenterede forskningsområde

Men selvom alt forskning viser, at straf og belønning ikke er virker – eller rettere – virker på den lange bane, så bruges det i allerhøjeste grad. Der er opstået en kultur, hvor vi tror, at vi bliver mere motiverede, hvis der eks. er armstrækninger til dem, der kommer for sent til undervisning eller løbeture til dem, der taber det afgørende spil osv.

En kultur, der er opstået af uvidenhed, men samtidig også opstået, da at man kan se, at det virker! Det virker nu og her! Det stimulerer bl.a. dopaminudskillelsen i hjernen, som giver os et kick! En lyst til at udføre handlingen. Men hvad sker der, når denne metode ikke bruges næste gang? 


Ja, så kommer der ikke samme udskillelse, og dermed opstår mindre lyst til at udføre handlingen. Hvad gør vi så for at forhindre dette? Vi giver et nyt skud dopamin gennem en ny og evt. forhøjet belønning eller straf. Det bliver en ond spiral.

At belønning og straf er mere ødelæggende end gavnende er formodentligt et af de mest dokumenterede forskningsområde, og studier har vist, at det kan: Slukke den indre motivation, mindske præstationen, kvæle kreativiteten, fortrænge god adfærd, opmuntre til snyd, smutveje og uetisk adfærd, blive vanedannende og afføde kortsigtet tænkning.

 Idræt er sjovt på både den korte og den lange bane.

På Pulsskolen ønsker vi at skabe et miljø, hvor vi tør bryde denne kortsigtede tænkning. Vi arbejder ud fra de principper, at vi ønsker at skabe miljøer, hvor vi stimulerer deltagernes følelse af autonomi, tilhørsforhold og oplevelse af kompetence.

Tre elementer, der skal medvirke til at give deltagerne en oplevelse af, at idræt er sjovt på både den korte og den lange bane.

Vi vil skabe den glæde, der gør, at idræt forhåbentligt bliver en del af deltagernes fremadrettede liv. Vi tror på, at det skal gøres ved at opbygge en kultur, fyldt med respekt overfor hinanden, og ikke gennem udefrakommende styring. Omend vi ved, at både udefrakommende- og indefrakommende stimuli altid skal ses i sammenhæng. De kan ikke adskilles, men det er balancen, der er den afgørende.

Læs også Mikkels indlæg om legens alvor her.0 Comment

Would you like to join the discussion? Feel free to contribute!

2 Pingbacks

  1. Leg er alvor - Pulsskolen

    marts 30, 2016 at 9:18 am

    […] Læs også Mikkels indlæg om motivation her. […]

Write a Reply or Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“Det er da en f… marts 12, 2016 Leg er alvor marts 30, 2016

Få den bedste uge i sommerferien